Egyesült Magyar Alap

Egyesült Magyar Alap - United Hungarian Fund

Fond Unis Hongrois

465 Yonge St. P.O. Box 73043, Wood Street PO, Toronto ON. M4Y 2W5

 

Segítsen, Hogy Segíthessünk!

 

A több mint 50 éves Egyesült Magyar Alap

2017 - 2018 gyűjtési évének tavaszi felhívása

 

Az Egyesült Magyar Alap több mint ötven éve dolgozik azért, hogy az alapítók által kitűzött feladatokat teljesítse.

 

            A feladatok azóta is változatlanok:

  • Magyarságuk megtartása érdekében a Kanadában élő fiataljaink anyagi és erkölcsi támogatása az iskolákon és szervezeteken keresztül;
  • Az Óhazában, az elszakított területeken és a szórványban élő testvéreink segítése;
  • Idős és rászoruló honfitársaink életének könnyebbé tétele szervezeteken keresztül.

           

Az Önök adományai eljutottak a történelmi Magyarország minden részébe, Kárpátaljára, Délvidekre, Erdélybe, Felvidékre és a Csángóföldre és lehetővé tette az itt élő fiataljaink és időseink támogatását.

 

 A történelem ismétli önmagát, ezt írtuk őszi felhívásunkban, de sajnos a helyzet változatlan - az új ukrán oktatási törvény megakadályozza a kisebbségi iskolák anyanyelvi oktatását. Így a Kárpátalján működő magyar iskolák bajba kerültek. Ha nincs anyanyelvi oktatás, a felnövekvő generáció már elveszti anyanyelvét és ezzel identitását. Az iskolai tanárok nem kapják fizetéseiket időben, ahogy minden évben, idén is gondok vannak a tankönyvellátással.

 

Ezzel a felhívásunkkal a kárpátaljai magyar kisebbségi iskolák anyanyelvi oktatását, valamint azokat az egyesületeket akarjuk támogatni, akik felvállalják a hajléktalanok és nincstelenek ellátását, azokat az öregotthonokat, akik önzetlenül ápolják a rászoruló aranykorú testvéreinket, és azokat a hátrányos helyzetű iskolákat, akik felvállalják diákjaik életének könnyebbé tételét Magyarországon és az elszakított területeken.

KÉRJÜK ÖNÖKET, hogy a szervezetünknek eljuttatott adományokkal segítsék a nélkülözőket, hogy továbbra is szolgálni tudjunk. Bármilyen adományt a legnagyobb hálával fogadunk.

Adomományaikat eljutatthatják a fenti címre egy csekk formájában, United Hungarian Fund javára kiállitva.

Az adományokat előre is hálásan köszöni: az Egyesült Magyar Alap Igazgatósága.

Kelt: Toronto, 2018. Március

A $10.00 és afeletti adományokról adócsökkentő nyugtát küldünk.

Registered Charity No: 0367078-03 - ezen a számon a United Way-n keresztül is küldheti adományát. Kérjük, hogy végrendeletében emlékezzen meg az Egyesült Magyar Alapról.

 


Address: 465 Yonge Street P.O Box 73043, Toronto M4Y 2W5
Phone: 416-960-1451